Základní škola

Fr. Plamínkové, Praha


Vybavení učebny 1. stupně ZŠ projektorem 3M s blízkou projekcí a sklopným ramenem v kombinaci s interaktivní tabulí DB578.

Zemědělská akademie

Světlá nad Sázavou


Vybavení jazykové učebny projektorem 3M s blízkou projekcí a sklopným ramenem v kombinaci s interaktivní tabulí DB578.

Základní škola

Světlá nad Sázavou


Vybavení učebny projektorem 3M s blízkou projekcí a sklopným ramenem v kombinaci s interaktivní tabulí DB578.

Základní škola

Ostrava


Vybavení učebny projektorem 3M s blízkou projekcí a sklopným ramenem v kombinaci s interaktivní tabulí DB578.

Základní škola

Bystřice nad Pernštejnem


Vybavení učebny projektorem 3M s blízkou projekcí a sklopným ramenem v kombinaci s interaktivní tabulí SmartBoard.

SOU

Požární ochrany, Brno


Realizace vybavení učeben projektory, motorovými plátny a tabulemi. Instalace ovládacích prvků do již existujících kateder a podhledového ozvučení ve vybraných učebnách.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta, Olomouc


Instalace šesti kateder, u všech použito výsuvné uložení LCD panelu. Instalace projektorů, ozvučení, motorových pláten.

Univerzita Palackého

Přírodovědná fakulta, Olomouc


Realizace závěsu projektoru, ozvučení, vizualizéry, zpětné projektory. Veškeré zařízení uloženo ve speciální katedře, kde byl poprvé použit systém zapuštění LCD panelu.

VUT

Fakulta architektury, Brno


Instalace dataprojektoru do stropního podhledu. Vše řízeno systémem CUE, A/V technika umístěna do individualizované katedry, se zasouvacím LCD panelem.

VUT

Fakulta strojního inženýrství, Brno


Splnění náročných požadavků na univerzální ovládání a zabezpečení kateder, dataprojektory a zpětné projektory, vizualizéry a PC sestavy určené pro náročný 3D modeling.

VUT

Božetěchova, Brno


Vybavení 9 učeben vizuální technikou. 3 posluchárny v nově zbudovaném objektu fakulty byly vybaveny audio video technikou ovládanou řídícím systémem CUE.

MP Štefánikova


Monitorová stěna zhotovená z 9 LCD monitorů, 2 plasmových displejů a matnic se zadní projekcí o rozměru 3400 x 2550 mm.

Vojenská akademie

Rektorát, Brno


Instalace sdílené prezentace za užití pevných přípojných bodů Pan. Přepínání vstupů dálkovým ovládáním. Projektor a motorové plátno, (FM), zesilovač a reprosoustavy.

Konferenční prostory

Společnosti IVAX, Opava


Na míru zhotovená diskrétní přípojná místa napojená přes VGA switch na projektor Hitachi, internet LAN, audio a napájení 220V.

Konferenční prostory

Velux ČR, Brno


Instalován dataprojektor 3M, motorová projekční plocha 200×200. Místnost vybavena přípojnými místy (230V, VGA, RJ45, PC Audio). Použit přepínač signálu ATEN.

Výstavy a prezentace

Muzeum východních Čech, Hradec Králové


Stropní instalace projektoru 3M a motorové projekční plochy MW. Kabeláž odvedena do zadní místnosti a napojena do ovládacího přípojného panelu.

Výstavy a prezentace

Technické muzeum, Brno


Instalace zadní projekce a ozvučení sloupovými reproduktory.

Výuková střediska

Úřad Práce, Jeseník


Školící a konferenční místnost, montáž projektoru 3M DMS 815, uchycení na stěnu.

Výuková střediska

Alstom Power, Brno


Školící a konferenční místnost, vybavena 8 přípojnými místy (220V, Ethernet, telefon, VGA), instalace projektoru 3M a plátna.

Výuková střediska

ČSA - výcvikové centrum, Praha


Realizace vybavení 6 učeben projektory, speciálními motorovými plátny s kašírovaným povrchem.

Technická řešení

Montáž projektoru 3M


Ukázka montaže projektoru a držáku

Technická řešení

Systém 3M Simply interactive


Ukázka systému 3M Simply interactive

Technická řešení

Tabule triptych s interaktivním snímačem


Ukázka montaže projektoru a držáku

Technická řešení

Projektor a tabule InterWrite


Vybavení učebny projektorem 3M s blízkou projekcí a sklopným ramenem v kombinaci s interaktivní tabulí InterWrite